Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Głusza
 • 2004-01-15
 • 166,7200
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 32/2003 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 175, poz. 28442003-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Bagno Głusza"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53632017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • bydgoski
 • Koronowo (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennych środowisk wodnych, bagiennych, łąkowych oraz leśnych stanowiących miejsca lęgów i występowania rzadkich gatunków ptaków, ze znacznym udziałem gatunków zagrożonych w skali krajowej oraz europejskiej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Głusza"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 34032011-12-302032-01-14

Nie

 • 166,7200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy