Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Kusowo
 • 2005-06-18
 • 326,7200
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Bagno Kusowo"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 45, poz. 10532005-06-03

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2005 r. o sprostowaniu błędów Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 54, poz. 12362005-07-01
2 Rozporządzenie Nr 100/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Bagno Kusowo"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 78, poz. 13542006-06-14
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Kusowo" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 5472017-01-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • szczecinecki
 • Szczecinek (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Szczecinek, w powiecie szczecineckim, w województwie zachodniopomorskim. Obiekt zajmuje oddziały 307-310, 313-316, 318-321 Nadleśnictwa Szczecinek według Planu urządzenia lasu na lata 2015-2024.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z charakterystycznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 27/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Kusowo"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 48, poz. 11862009-07-132028-07-26
2 zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Kusowo"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 6762017-02-082028-07-26

Nie

 • 0,0000
 • 326,7200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie