Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bukowa Kalenica w Górach Sowich
 • 1962-05-30
 • 28,7800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 kwietnia 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1962 r. Nr 44, poz. 208

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bukowa Kalenica w Górach Sowich"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 1627

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • kłodzki, dzierżoniowski
 • Bielawa (miejska), Nowa Ruda (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego na krawędzi grani Gór Sowich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu