Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wisła pod Zawichostem
 • 2008-10-30
 • 665,8300
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • rzek i ich dolin, potoków i źródeł
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 217, poz. 29072008-10-15
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 24302017-08-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 13 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 31142016-10-17
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 24302017-08-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • sandomierski
 • Dwikozy (wiejska), Zawichost (miejsko-wiejska)
 • w części należącej do województwa świętokrzyskiego to obszar wód, wysp, kęp i część brzegów rzeki Wisły na jej odcinku od wspólnej granicy na lewym brzegu sołectw Mściów i Szczytniki (gmina Dwikozy) do północnej granicy sołectwa Piotrowice (gmina Zawichost)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów społecznych, naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych, miejsc żerowania i odpoczynku podczas wędrówek rzadkich, charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych Charadriiformes.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody