Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Olsza Kosa w Stężnicy
 • 1974-07-04
 • 1,7900
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • łąk mezofilnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarzadzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 maja 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1974 r. Nr 20, poz. 121

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 62

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leski
 • Baligród (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowiska olszy zielonej
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór