Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zamczysko Turskie
 • 1979-05-15
 • 2,5200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1979 r. Nr 13, poz. 77

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Zamczysko TurskieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29022017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • staszowski
 • Osiek (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu lipowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7/2004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zamczysko Turskie" Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 51, poz. 849

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach