Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Łańskiego Potoku
 • 1998-12-31
 • 47,0700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 164, poz. 11871998-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Rozporządzenie Nr 52/05 Wojewody Śląskiego z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Łańskiego Potoku"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 135, poz. 33572005-11-17
3 Rozporządzenie Nr 38/07 Wojewody Śląskiego z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Łańskiego Potoku"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 123, poz. 24572007-07-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • bielski
 • Jasienica (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Bielsko na dzień 1 stycznia 1998 r. - ,jako oddziały leśne obrębu Wapienica: 64d, f, g, 65j, 69b, c, 70a, b, c, d, 74d, 75a.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentów naturalnych zbiorowisk podgórskiego łęgu jesionowego i nadrzecznej olszyny górskiej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 50/07 Wojewody Śląskiego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Łańskiego Potoku"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 155, poz. 29482007-09-182027-10-02

Nie

 • 7,0500
 • 40,0200

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach