Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Babczyna Dolina
 • 2002-02-16
 • 76,2500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody obszaru lasu w gminie SuszecDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 4, poz. 2162002-02-01

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Babczyna Dolina"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 276, poz. 46452011-11-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • pszczyński
 • Pszczyna (miejsko-wiejska), Suszec (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Kobiór na lata 2003-2012 - jako oddziały leśne obrębu Kobiór: 122i, j, ~f, 123d, f, g, ~c, ~d, 124f, g, h, i, j, ~c, ~d, ~f, 125c, d, f, g, ~c, ~d, ~f, 126c, d, f, g, ~c, ~d, 147a, ~a, 148a, b, c, ~a, ~b, 149a, b, c, d, f, g, h, ~a, ~b.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych naturalnych układów biocenotycznych charakterystycznych dla dolin rzecznych położonych w pobliżu wododziału Wisły i Odry, w zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 2/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Babczyna Dolina"Nie podlega publikacji2020-01-22
 • 47,5600
 • 28,6900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach