Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Grądowy nad Mogilnicą
 • 1959-09-19
 • 7,3200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 78, poz. 416

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Rozporządzenie Nr 42/2003 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 143, poz. 2705
3 Zarządzenie Nr 14/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Grądowy nad Mogilnicą"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 203, poz. 3479
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Las Grądowy nad Mogilnicą"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 4757

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • szamotulski
 • Pniewy (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 14,5700

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów biocenotycznych, naukowych i dydaktycznych lasów liściastych o charakterze naturalnym ze stanowiskiem lilii złotogłów.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 15/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 5 października 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Grądowy nad Mogilnicą"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 203, poz. 3480

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu