Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Augustowo
 • 1963-06-18
 • 6,7600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 27 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963, Nr 49, poz. 252

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Rozporządzenie Nr 5/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Augustowo"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 8, poz. 802004-02-05
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Augustowo"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 17152014-06-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • bydgoski
 • Dobrcz (wiejska)

Położenie otuliny

 • 2,4300

Ochrona

 • Rezerwat uznaje się w celu zachowania ze względów naukowych i przyrodniczych fragmentu lasu bagiennego typu ols z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi: ols torfowcowy i ols porzeczkowy.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Augustowo"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 27042013-08-292033-09-13

Nie

 • 0,3000
 • 6,4600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy