Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Huczka
 • 2007-11-10
 • 12,2700
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 27/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2007 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Dolina Huczka"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 147, poz. 2782

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego i kajakowego w rezerwacie przyrody „Dolina Huczka”
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Huczka”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2020 r. poz. 55772020-12-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • bytowski
 • Kołczygłowy (wiejska)

Położenie otuliny

 • 33,5900

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie elementów przyrody nieożywionej - zróżnicowanych form rzeźby terenu z ostrogą erozyjną Huczka wraz z procesami erozyjnymi zachodzącymi w niszach źródliskowych oraz w dolinach Huczka i Słupi, zachowanie cennych biocenoz leśnych i źródliskowych oraz związanych z nimi stanowisk ginących, rzadkich i chronionych gatunków lądowej i wodnej flory i fauny, a także zachowanie stanowiska archeologicznego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku