Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Biesak-białogon
 • 1981-10-15
 • 13,0400
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1981 r. Nr 26, poz. 231

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Biesak BiałogonDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28392017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • Kielce
 • Kielce (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie wychodni skał ordowickich i kambryjskich.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6/2004 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Biesak Białogon"Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 51, poz. 848

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach