Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ciosny
 • 1972-02-29
 • 2,3700
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • wydmowy
 • wydm śródlądowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1972 r. Nr 5, poz. 33

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Nr 24/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ciosny”Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 89, poz. 7072010-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • zgierski
 • Zgierz (wiejska)
 • Powiat Zgierski, gmina Zgierz, m. Rosanów, dz. nr ewid. 32, obręb Rosanów

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych oraz krajobrazowych naturalnego skupiska okazałych jałowców pospolitych (Juniperus communis) rosnących na śródlądowych wydmach.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 49/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 162, poz. 22412001-08-20

Nie

 • 2,3700

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi