Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisowy Jar
 • 1959-08-22
 • 10,6500
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1959 r. Nr 72, poz. 384

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 lipca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1964 r. Nr 48, poz. 235
2 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
3 Zarządzenie Nr 46 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisowy Jar"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 23462012-08-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • olecki
 • Kowale Oleckie (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata) na północno-wschodniej granicy jego zasięgu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie