Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Berezowo
 • 1995-08-01
 • 115,2600
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1995 r. Nr 33, poz. 389
2 Rozporządzenie Nr 23/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Berezowo"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 282, poz. 32882007-12-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • hajnowski
 • Hajnówka (wiejska)
 • W układzie współrzędnych PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc występowania rzadkich gatunków motyli dziennych.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"Rezerwat Biosfery Białowieża1976

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 23/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Berezowo"Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 282, poz. 32882007-12-102027-12-09

Nie

 • 115,2600

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór