Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bór na Czerwonem
 • 1956-12-21
 • 114,6600
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 488 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 listopada 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1956 r. Nr 103, poz. 1194

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze województwa małopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611
2 Rozporządzenie Nr 3/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem"Dziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 45, poz. 597
3 Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem"Dziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 114, poz. 1462
4 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10 maja 2003 r. o sprostowaniu błęduDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 114, poz. 1464

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowotarski
 • Nowy Targ (miejska)

Położenie otuliny

 • 68,4000
 • Granica otuliny biegnie od punktu granicznego nr 5099 działki ewidencyjnej 19468, położonego w południowo-wschodnim narożniku rezerwatu przyrody, po granicy oddziału 110 lasów państwowych do punktu granicznego nr 5101, tu załamuje się w stronę wschodnią i po 90 m dochodzi do drogi gruntowej o szerokości 2.0 m i biegnie nią 530 m w kierunku północno-wschodnim. Następnie opuszcza drogę zmieniając kierunek na północny, przecina łąki i po 820 m dociera do punktu, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni (299 stopni NNW). Stąd po 900 metrach dociera do prawego brzegu rzeki Biały Dunajec. Tu granica otuliny załamuje się w stronę południowo-zachodnią, biegnie drogą gruntową o zmiennej szerokości najpierw wzdłuż brzegu Białego Dunajca, później wzdłuż jego terasy zalewowej. Następnie droga zmienia kierunek na południowy i ciągnie się pomiędzy polami do granicy lasami państwowymi, do miejsca pomiędzy punktami granicznymi nr 5042 i nr 50433. Dalej linia otuliny biegnie po granicy oddziału 111 lasów państwowych, w kierunku północnym, do linii oddziałowej z oddziałem 109, do południowo-zachodniego narożnika rezerwatu przyrody, i tu kończy swój bieg.

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych dobrze zachowanego torfowiska wysokiego oraz bagiennych i wilgotnych zbiorowisk leśnych występujących w jego otoczeniu, charakterystycznych dla Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 74992015-12-072035-12-21
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 74632016-12-09

Nie

 • 0,0000
 • 114,6600
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór