Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Biała Woda
 • 1963-02-16
 • 43,3600
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów antropogenicznych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 3 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 13, poz. 72

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze Województwa MałopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie rezerwatu przyrody „Biała Woda”Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2020 r. poz. 24512020-03-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowotarski
 • Szczawnica (miejsko-wiejska)
 • położony w gminie Szczawnica, w powiecie nowotarskim, w województwie małopolskim

Położenie otuliny

 • 286,6900

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych fragmentu doliny potoku Biała Woda w Małych Pieninach oraz stanowisk chronionych gatunków flory i fauny
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie