Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Grzybna
 • 1982-04-15
 • 6,2600
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1982 r. Nr 10, poz. 74

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 0210/3/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Grzybna"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22382013-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • tucholski
 • Tuchola (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 6,3800

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie śródleśnego torfowiska z roślinnością charakterystyczną dla torfowisk wysokich i przejściowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/4/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Grzybna"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 22392013-06-242033-07-09

Nie

 • 6,2600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy