Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Chłopiny
 • 1963-06-18
 • 118,9900
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 maja 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 49, poz. 2501963-06-18

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 18, poz. 1572000-07-28
2 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
3 Zarządzenie Nr 58 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Chłopiny"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 139, poz. 28982011-12-21
4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • gorzowski
 • Lubiszyn (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Lubiszyn, w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów dydaktyczno-naukowych, zróżnicowanego kompleksu ekosystemów torfowiskowych i lasów bagiennych, z leżącym w części centralnej torfowiskiem przejściowym oraz charakterystyczną roślinnością i fauną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 27/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagno Chłopiny"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 14742012-07-19
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Chłopiny” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 23712016-11-292036-11-29

Nie

 • 110,9700
 • 8,0200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.