Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Antoniuk
 • 1995-08-24
 • 70,0700
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1995 r. Nr 38, poz. 459

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39
2 Rozporządzenie NR 7/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 marca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 23, poz. 5462003-03-05
3 Zarządzenie Nr 33/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego w rezerwacie przyrody „Antoniuk”.2015-07-08

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • Białystok
 • Białystok (miejska)
 • Opis granic w formie punktów w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu odznaczającego się wysokim stopniem naturalności z szeregiem rzadkich gatunków roślin.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 22/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Antoniuk"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 80, poz. 15372003-07-232022-12-31

Nie

 • 70,0700

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku