Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bór
 • 1996-07-14
 • 363,9200
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 39, poz. 386

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 23, poz. 2482004-03-26
2 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bór"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35542017-11-02
4 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Bór"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 2, poz. 142004-01-16
5 Zarządzenie Nr 19/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Bór".Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • rzeszowski
 • Trzebownisko (wiejska), Głogów Małopolski (miejsko-wiejska)
 • Położony w miejscowościach Głogów Małopolski i Rudna Mała, gmina Głogów Małopolski oraz w miejscowości Tajęcina, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.

Położenie otuliny

 • 366,2100
 • Położona w miejscowościach Głogów Małopolski i Rudna Mała, gmina Głogów Małopolski oraz w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu leśnego dawnej Puszczy Sandomierskiej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie