Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Piecki
 • 2001-12-13
 • 19,4200
 • florystyczny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Piecki”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 32502015-10-26
2 Rozporządzenie Nr 14/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Piecki" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 91, poz. 1318

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • chojnicki
 • Brusy (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 93,8500

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie flory i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla jezior lobeliowych, torfowisk przejściowych, świeżych i bagiennych borów sosnowych, z gatunkami roślin chronionych, rzadkich oraz zagrożonych wyginięciem.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku