Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Długosz Królewski w Wierzchucinie
 • 2003-06-12
 • 148,1900
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Długosz Królewski w Wierzchucinie"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 71, poz.11332003-05-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Krokowa (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska długosza królewskiego Osmunda regalis, największej w regionie gdańskim populacji widłaka jałowcowatego Lycopodium annotinum oraz pozostałości torfowiska wysokiego i przejściowego wraz z właściwymi dla tych ekosystemów gatunkami i zbiorowiskami roślinnymi.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór