Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Świerszczów
 • 1959-12-21
 • 46,0800
 • florystyczny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO z dnia 5 listopada 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 100, poz. 536

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 października 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 63, poz.348
2 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubel. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • łęczyński
 • Cyców (wiejska)

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych jeziora typu eutroficznego i wielu rzadkich roślin reliktowych (Aldrovanda vericulosa, Salix Lapponum, Salix mertilloides), występujących na przylegającym do jeziora torfowisku.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór