Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Skałki Stoleckie
 • 1965-04-17
 • 2,0300
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • bezkręgowców
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 24, poz. 119

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiego Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Skałki Stoleckie"Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 2319

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • ząbkowicki
 • Ząbkowice Śląskie (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Skałki Stoleckie" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dawnego kamieniołomu wraz z kserotermiczną entomofauną oraz siedliskami nietoperzy
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 44.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 , w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Skałki Stoleckie' BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-09-142022-09-13
 • 2,0300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu