Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Obradowskie
 • 1975-05-01
 • 81,7900
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • jezior dystroficznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1975 r. Nr 11, poz. 64

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubel. z 2002 r. Nr 2, poz. 102

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubelskie
 • parczewski
 • Parczew (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie jeziora dystroficznego oraz stanowisk wielu rzadkich gatunków roślin wodnych i torfowiskowych.
 • Tak
Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"w granicach Międzynarodowego rezerwatu Biosfery "Polesie Zachodnie"

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 48/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro ObradowskieNie podlega publikacjiNie podlega publikacji

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór