Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Martwe
 • 1971-03-01
 • 17,9100
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1971 r. Nr 5, poz. 34

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie nr 44 Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska z Olsztynie z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Martwe"Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r. poz. 23442012-08-29
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 15 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Jezioro Martwe"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 8802018-02-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • bartoszycki
 • Górowo Iławeckie (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowiska maliny moroszki (Rubus chamaemorus)
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie