Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sołtysek
 • 1969-09-24
 • 38,6000
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 czerwca 1969 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1969 r. Nr 36, poz. 293

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Sołtysek”Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 18112016-04-22
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Sołtysek"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 3832017-01-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • szczycieński
 • Pasym (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą: 1) grunty oznaczone w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Korpele na lata 2014-2023 jako oddziały leśne: 412j (część), l, m, n, 415 f, i, j, 416a, b, c, d, f, i, j, n, 417a (obręb leśny Korpele). 2) działka ewidencyjna nr 13/1, obręb Jurgi.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie torfowiska wysokiego wraz z przyległymi borami i lasami bagiennymi oraz stanowisk modrzewnicy północnej Chamaedaphne calyculata, brzozy niskiej Betula humilis, haczykowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus i innych zagrożonych gatunków roślin torfowiskowych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie