Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku
 • 2001-09-27
 • 4,9400
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • łąk hydrofilnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Podkarpackiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 67, poz. 1185

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • bieszczadzki
 • Lutowiska (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska śnieżycy wiosennej Leucoium vernum oraz zbiorowisk łąkowych z bogatą florą gatunków chronionych i rzadkich.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie