Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Stawy Milickie
 • 1963-08-27
 • 5298,1500
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • wodny
 • jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1963 r. Nr 57. poz. 292

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20 września 1973 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1973 r. Nr 42, poz. 255
2 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
3 Zarządzenie Nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Milickie"Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2013 r. Nr 3389

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • trzebnicki, milicki
 • Milicz (miejsko-wiejska), Żmigród (miejsko-wiejska)
 • Mapę rezerwatu przyrody „Stawy Milickie”, na tle obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLH020041 oraz Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001, określa załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Milickie".

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielu szczególnie cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz fragmentów środowisk wodnych i błotnych, stanowiących miejsca ich gniazdowania, żerowania i odpoczynku, a także innych gatunków zwierząt, roślin i ich siedlisk.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr 28 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Milickie" Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 6632
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 22 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Stawy Milickie"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 32622015-07-23
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 września 2017 r.Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 38612017-09-18

Nie

 • 5298,1500
 • 135,2500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu