Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zmysłówka
 • 1953-09-20
 • 2,5600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-84, poz. 9991953-09-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 ZARZĄDZENIE Nr 2/11 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zmysłówka"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 199, poz. 36352011-12-17
3 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Zmysłówka"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 33612017-10-12
4 Zarządzenie Nr 20/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Zmysłówka"Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • leżajski
 • Grodzisko Dolne (wiejska)
 • Położony w miejscowości Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego o cechach zespołu naturalnego.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie