Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Chwaniów
 • 1996-12-24
 • 354,6900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 75, poz. 6751996-12-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 110, poz. 16802003-09-13
3 Rozporządzenie Nr 45/08 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie wskazania drogi ruchu pojazdów w rezerwacie przyrody "Chwaniów"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 89, poz. 20152008-11-17
4 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Chwaniów"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34832017-10-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • bieszczadzki
 • Ustrzyki Dolne (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wspaniale wykształconej reglowej buczyny karpackiej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie