Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jamy
 • 1995-02-19
 • 1,9900
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1995 r. Nr 5, poz. 79

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jamy"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32282017-10-05
3 Zarządzenie Nr 39/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Jamy".Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • Przemyśl
 • Przemyśl (miejska)
 • Położony w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, województwo podkarpackie.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska lnu austriackiego Linum austriacum.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie