Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Długie
 • 2009-11-19
 • 348,1500
 • wodny
 • florystyczny
 • roślin zarodnikowych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 36 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 października 2009 r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody "Jezioro Długie"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 166, poz. 23232009-11-04

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarzadzenie Nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie uznania obszaru za rezerwat przyrody "Jezioro Długie".Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Dz. Urz. z 2010 r. Nr 77, poz. 12442010-06-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • ostródzki
 • Łukta (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar wód obejmujących fragment rzeki Tabórzanki wraz z jeziorami: Długie, Harcerskie, Bałtyn, Czarne oraz lasów oznaczony jako oddziały leśne Nadleśnictwa Miłomłyn w leśnictwie Dragolice: 5 h, j, k, l; 6 f, g; 7 a, b, c, d; 19 d, f, g, h; 20 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k; 21 a, c, d, f, g, h, i, j, k; 22 b, c, d, 27 a, b, c, d, f, g, h; 28 a, b, c, f; 29 i, j; 30 a, b, c, d, f, g, h, k, l, s, i, j, o, p; 34 a; 35 a, b, c, d; 44 a, b, h, g oraz leśnictwie Sarni Dół: 38 a, b, f, g, h, j, k; 39 a, b, a także drogi oraz tereny pod liniami energetycznymi przebiegające przez ww. oddziały i pododdziały.

Położenie otuliny

 • 47,9800

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatowej jest: 1) ochrona jedynej dobrze zachowanej w województwie warmińsko-mazurskim populacji reliktowego gatunku poryblinu jeziornego Isoëtes lacustris w Jeziorze Długim; 2) utrzymanie istniejących stosunków wodnych warunkujących trwałość ustabilizowanych siedlisk hydrogenicznych tego terenu wraz z ich ochroną (jezioro lobeliowe, jeziora dystroficzne, zarastające jezioro eutroficzne, torfowiska wysokie i przejściowe, brzezina bagienna, łęgi); 3) ochrona stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin; 4) ochrona stanowisk chronionych i rzadkich gatunków zwierząt
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie