Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Modrzyna
 • 1953-09-20
 • 17,3200
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1953 r. Nr A-84, poz. 10001953-09-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1959 r. zmieniające zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr 66, poz. 3421959-07-31
2 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 3, poz. 622002-01-25
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Modrzyna"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35312017-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • krośnieński
 • Dukla (miejsko-wiejska)
 • Położony w miejscowości Barwinek, gmina Dukla, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Graficzny przebieg granic rezerwatu przedstawia mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego stanowiska modrzewia polskiego Larix polonica występującego tu w drzewostanach mieszanych z jodłą.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie