Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kręgi Kamienne
 • 1958-10-15
 • 16,9100
 • przyrody nieożywionej
 • kulturowy
 • miejsc kultu i pamięci narodowej
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 81, poz. 465

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Kręgi Kamienne"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 15112015-05-07
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kręgi Kamienne"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 2378
3 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • chojnicki
 • Czersk (miejsko-wiejska)
 • Brak opisu tekstowego

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie zabytków kultu religijnego z epoki neolitu w postaci głazów narzutowych zgrupowanych w kilkunastu kręgach oraz występującej na głazach cennej bioty mszaków i porostów.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne”
 • 16,9100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku