Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kręgi Kamienne
 • 1958-10-29
 • 18,1700
 • przyrody nieożywionej
 • kulturowy
 • miejsc kultu i pamięci narodowej
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 81, poz. 4651958-10-29

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2020 r. poz. 35732020-08-17
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Kręgi Kamienne"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 15112015-05-07
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kręgi Kamienne"Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 23782014-07-09
4 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody "Kręgi Kamienne"

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • chojnicki
 • Czersk (miejsko-wiejska)
 • Brak opisu tekstowego

Położenie otuliny

 • 49,4800
 • brak opisu tekstowego

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie zabytków archeologicznych tzw. kultury wielbarskiej - cmentarzyska kurhanowego z kręgami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich, unikatowej bioty epilitycznych mchów i porostów oraz płatów półnaturalnego siedliska przyrodniczego 4030 – suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion).
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kręgi Kamienne”
 • 18,1700

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku