Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Imielty Ług
 • 1988-02-15
 • 737,7900
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 18 stycznia 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1988 r. Nr 5, poz. 481988-02-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 102
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Imielty Ług"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 32852017-10-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie, lubelskie
 • janowski, stalowowolski
 • Pysznica (wiejska), Janów Lubelski (miejsko-wiejska), Modliborzyce (miejsko-wiejska)
 • Położony w: - obrębie ewidencyjnym Jastkowice, gmina Pysznica, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie; - województwo lubelskie.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznych dla Puszczy Solskiej obszarów rozległych bagien, zarastających zbiorników wodnych z rzadką i chronioną roślinnością, stanowiących ostoję ptactwa.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 33/16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 1 sierpnia 2016 r.Nie podlega publikacjiNie podlega publikacji
2 Zarządzenie Nr 37/17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia dot. ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Imielity ŁugNie podlega publikacjiNie podlega publikacji

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie