Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łęg Korea
 • 2001-01-05
 • 79,2900
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 2, poz. 19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Łęg Korea" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2010 r. Nr 134, poz. 2064
2 Zarządzenie Nr 18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Łęg Korea" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 38, poz. 474

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • lubiński, legnicki
 • Prochowice (miejsko-wiejska), Ścinawa (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Łęg Korea".

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów łęgowych z bogatą ornitofauną.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 28.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Łęg Korea"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2016-09-222021-09-21
2 Zarządzenie Nr 15.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2018 r. r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Łęg KoreaBIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2018-06-06
 • 79,2900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu