Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lipowska
 • 2008-07-03
 • 62,6000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 26/08 Wojewody Śląskiego z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z. 2008 r. Nr 112, poz. 22722008-06-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Ujsoły (wiejska), Węgierska Górka (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony: 1) w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Ujsoły według stanu na dzień 1 stycznia 2003 r., ,jako oddziały leśne leśnictwa Gawłowskie: 14a, b, 17a, b; 1) w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Węgierska Górka według stanu na dzień 1 stycznia 2004 r., ,jako oddziały leśne leśnictwa Boracza: 74a, b, d, 75a, b, c.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych górnoreglowego boru świerkowego oraz torfowisk z systemem oczek wodnych wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 4/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Lipowska"Nie podlega publikacji2018-09-01
2 Zarządzenie Nr 20/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 września 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Lipowska" Nie podlega obowiązkowi publikacji 2018-09-01
 • 62,6000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach