Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gola
 • 1954-02-26
 • 12,0500
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 15 lutego 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1954 r. Nr A-22, poz. 362

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Gola"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 28, poz. 345
3 Zarządzenie Nr 1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Gola"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 240

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • oleśnicki
 • Międzybórz (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa oraz oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granicy rezerwatu, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Gola"

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły, występującej tu na granicy swego zasięgu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 48.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody GolaBIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-10-062022-10-06
 • 12,0500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu