Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego
 • 1956-07-16
 • 113,6100
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 czerwca 1956 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1956 r. Nr 59, poz. 7191956-07-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 kwietnia 1978 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1978 r. Nr 15, poz. 531978-04-26
2 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
3 Rozporządzenie Nr 4/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisów Staropolskich imienia Leona Wyczółkowskiego"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 74, poz. 11942007-06-25
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53652017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki, tucholski
 • Lniano (wiejska), Cekcyn (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia.

Położenie otuliny

 • 12,3400

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie najliczniejszego na niżu Polski stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 22/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Cisy Staropolskie imienia Leona Wyczółkowskiego"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 311, poz. 33942011-12-302032-01-14

Nie

 • 14,5000
 • 99,1100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy