Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Oszast
 • 1971-12-17
 • 46,2700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 października 1971 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z dnia 16 października 1971 Nr 53, poz.3461971-11-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Rozporządzenie Nr 59/05 Wojewody Śląskiego z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Oszast"Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2005 r. Nr 150, poz. 43942005-12-16
3 Rozporządzenie Nr 42/07 Wojewody Śląskiego z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Oszast"Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 128, poz. 25072007-08-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Ujsoły (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Ujsoły na dzień 1 stycznia 2003 r. - jako oddziały leśne obrębu Ujsoły: 200 b, c, d, f, 201 a.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego fragmentu mieszanych lasów dolnoreglowych w Beskidzie Żywieckim, stanowiących pozostałość pierwotnej puszczy karpackiej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 36/08 Wojewody Śląskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Oszast"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z dnia 4 lipca 2008 r. Nr 123, poz. 24302008-07-042028-07-18

Nie

 • 46,2700

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach