Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Mariański
 • 1958-08-20
 • 31,4500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 63, poz. 365

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 2412 2001-12-31
2 Rozporządzenie Nr 86 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Mariański" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2006 r. Nr 94, poz. 14722006-07-13
3 Rozporządzenie Nr 21/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Mariański" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2008 r. Nr 2, poz. 32008-01-09
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Las Mariański"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53732017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • bydgoski
 • Dąbrowa Chełmińska (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zabezpieczenie i zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych cennych zbiorowisk leśnych - grądowych i łęgowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 20/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Mariański" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2011 r. Nr 311, poz. 33922011-12-302032-01-14

Nie

 • 31,4500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy