Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gaj Krajeński
 • 1965-06-21
 • 10,0400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1965 r. Nr 24, poz. 121

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 0210/1/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Gaj Krajeński"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 17782012-09-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • sępoleński
 • Sępólno Krajeńskie (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu acidofilnej buczyny niżowej, z rzadkimi gatunkami runa.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/2/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gaj Krajeński"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 17792012-09-122032-09-27

Nie

 • 10,0400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy