Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ostrowo
 • 1977-05-15
 • 13,8900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1977 r. Nr 10, poz. 64

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 2412
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy i celu ochrony rezerwatu przyrody Czapliniec OstrowoDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 8382017-02-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • mogileński
 • Strzelno (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnie kształtującego się drzewostanu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 5/2017 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2017 r. dot. 3-letnich zadań ochronnych2017-03-162020-03-14
 • 13,8900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy