Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego
 • 1958-08-27
 • 37,0400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody M.P. z 1958 r. Nr 65, poz. 383Monitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 65, poz. 383

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 kwietnia 1981 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 12, poz. 97
2 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
3 Zarządzenie Nr 0210/11/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 17882012-09-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • brodnicki
 • Górzno (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin zielnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/12/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 1789 2012-09-122032-09-27

Nie

 • 21,9200
 • 15,1200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy