Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Modrzewie
 • 1971-12-17
 • 4,6800
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 13.10.1971r.WarszawaMonitor Polski Nr 53, z 1971r., poz. 346.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody ModrzewieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28822017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • ostrowiecki
 • Bałtów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względón naukowych i dydaktycznych fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym, z udziałem modrzewia polskiego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 57/2002 z dn. 18.11.2002r.KielceDz. Urz. Woj. Święt. z dn. 22.11.2002r., Nr 165, poz. 2058.

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach