Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Gagaty Sołtykowskie
 • 1997-09-23
 • 13,8800
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • stanowisk paleontologicznych
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1997 r. Nr 56, poz. 533

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Gagaty SołtykowskieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28432017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • konecki
 • Stąporków (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych, odsłonięć skał dolnojurajskich oraz interesujących okazów mineralogicznych i paleontologicznych wraz z zbiorowiskami leśnymi i zbiornikami wodnymi, z całym bogactwem grzybów, roślin i fauny.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 2/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gagaty Sołtykowskie"Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 298, poz. 3073
2 Zarządzenie Nr 1/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 26 stycznia 2012 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Gagaty Sołtykowskie"Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 3722012-01-27

Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 163, poz. 1448

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach