Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wietrznia im. Z. Rubinowskiego
 • 1999-11-25
 • 17,5900
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporzadzenie Nr 45/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 75, poz. 1078

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Wietrznia im. Zbigniewa RubinowskiegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 17812017-05-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • Kielce
 • Kielce (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu wyrobisk odsłaniających profile wapieni dewońskich (m. in. ciemne wapienie ziarniste, jasne wapienie grubodetrytyczne, płytowe wapienie bitumiczne i łupki margliste, wapienie gruzłowe). Ponadto odsłonięcia te są stanowiskiem niezwykle bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości fauny dewońskiej.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 3/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z 19.10.2012 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody: "Wietrznia im. Z. Rubinowskiego"Kielce

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach