Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wielki Dział
 • 1990-08-28
 • 174,5800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1990 r. Nr 31, poz. 248

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wielki Dział" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22602016-05-20
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Wielki Dział” Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 2932017-01-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • łomżyński
 • Łomża (wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w formie współrzędnych punktów załamań granic obszaru w układzie PL-1992

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w stanie nienaruszonym największego w dolinie Narwi kompleksu lasów łęgowych naturalnego pochodzenia z licznymi drzewami pomnikowymi.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 44/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 7 października 2020 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wielki Dział”2020-10-072025-10-06
 • 174,5800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku